660 688 497

Zasypka do kostki brukowej

To wyselekcjonowana mieszanka piasków i kruszyw do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi. Zasypka ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin i eliminuje wypłukiwanie.

Zasypka ciemna do kostki brukowej
Zasypka jasna do kostki brukowej
Zasypki do kostki brukowej